Człowiek się przyzwyczaja
Człowiek się przyzwyczaja
Tak będzie
Tak będzie
Czas napisać testament.
Czas napisać testament.
Śpiący nie wsiadaj za kółko -
Mip. Mip.
Mip. Mip.
Rady babci
Rady babci
Ferdek wyjaśnia Paździocha
Ferdek wyjaśnia Paździocha
Niezawodny
Niezawodny